Borsodi Ingatlan Ingatlaniroda

Abaújszántó

ID: 313081

Abaújszántó Eladó Ház Abaújszántó Eladó Ház Abaújszántó Eladó Ház Abaújszántó Eladó Ház Abaújszántó Eladó Ház
Csak nálunk! CSOK PLUSZ

Leírás

FIGYELEM FIGYELEM! Óriási lehetőség Abaújszántó központjában!

ELADÓVÁ vált, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ABAÚJSZÁNTÓ KISVÁROSÁNAK központi részén egy 117 m2 hasznos alapterületű családi ház 800 m2-es telken, kétállásos szerelőaknás garázzsal.
Az 1900-as évek elején épült, vegyes falazatú ingatlan a város főútja mellett, a pár éve gyönyörűen újjáépített főtéren helyezkedik el.
A házban a tulajdonos már nekilátott a felújításnak, de nem tudja befejezni, ami viszont nagy lehetőség az új tulajdonosnak, hogy saját igénye szerint alakítsa ki a belső tereket.
Az épület szerkezetileg KŐ!
Födém és tető szerkezete fa, héjazata cserép.
Az építményt egy előszoba: 33, 2 nm, jelenlegi állapota szerint egy egybenyitott helyiség, : 77.5 nm, és kb. 20 nm-nyi mellék helyiségek alkotják.
Láthatóan az ingatlanban minden közmű ki van építve, de jelenleg a szolgáltatások nem m üzemelnek. Ki lett alakítva a fürdőszoba, WC, de értelem szerűen ezek sem látják el feladatukat.
A helyiségek aljzata egy kivételével járólap borítású. Az otthon melegét több gázkonvektor biztosította. A külső és belső nyílászárók cserére szorulnak.
Az épület felújítandó, jelenleg nem lakott.
Az udvaron 140 m2 nagyságú különálló melléképület, mely 2 állásos garázs szerepét töltötte be, egyik részén szerelő aknával.
A ház helyi jelentőségű védett épület. Polgári házat kereső családok számára kiváló lehetőség, a helyiségek elosztása és kialakíthatósága miatt. Ideális lehet nagycsaládosok részére vagy kétgenerációs lakhatásra is.
....de ideális lehet kávéháznak, étteremnek, pékségnek, bisztrónak, falusi turizmus, szállás hely, iroda kialakítására, bármilyen üzlet is kiválóan működtethető benne, vagy akár egy szépség farm is üzemelhetne itt... és sorolhatnám a lehetőségek tömkelegét.
A parkolási lehetőség kiváló!
A közelben 100 méteren belül Élelmiszerbolt, Iskola, Polgármesteri Hivatal, Posta, Gyógyszertár, óvoda, autóbusz-állomás elérhető.
Az ingatlan jogilag rendezett, tehermentes.
Birtokba adás azonnal lehetséges.
A vásárlás finanszírozásában az OTP kedvezőbb kamatozású hitelkonstrukcióival, Csok és támogatott hitel lehetőségével tudunk segíteni.
Az adásvételi szerződés lebonyolításához korrekt ügyvédi közreműködést tudunk ajánlani.
Amennyiben felkeltettem érdeklődését, hívjon bizalommal!

Tulajdonságok

Ár
14.500.000 Ft
Település
3881 Abaújszántó
Tranzakció típusa
Eladó
Ingatlan típusa
Ház / Családi ház
Alapterület
116 m2
Szobaszám
3
CSOK PLUSZ
Igen
Építés éve
1900
Szerkezet
Egyéb
Telek terület
800 m2
Állapot
Felújítandó
Komfort
Fél komfortos
Szintek száma az épületben
1 szintes
Fűtés
Gáz - konvektor
Belmagasság
3 méter alatt
Wc és fürdőszoba
Egy helyiségben
Akadálymentesített
Nem
Kilátás
Kertre, parkra néző, Utcára néző
Tájolás
nyugat, kelet
Parkolás
2 állásos garázs
Parkolás benne van az árban
Igen
Extrák
Tehermentes

Kapcsolat

Balogh Erika-Szerencs és környéke
Balogh Erika-Szerencs és környéke
Értékesítő
Üzenetküldés

Elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 • INGATLANIRODÁK RÉSZÉRE – Tájékoztató az Info. Tv. 20. § szerint
Az oldal üzemeltetője: a Green-Therm Kft. Az Green-Therm Kft. A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja. Az üzemeltető adatai: Név: Green-Therm KftSzékhely: 3525 Miskolc, Vologda utca 8. Fsz/4.Tel: 20/347 4645Fax:Web: www.borsodi-ingatlan.huFacebook: https://www.facebook.com/borsodiingatlan/ Adatvédelmi kapcsolattartó Szabó Géza, e-mail: szabo.geza@borsodi-ingatlan.hu  
 I. BevezetésAz Green-Therm Kft. mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
 • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),

 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni.Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.II. ALAPELVEK AZ Green-Therm Kft. ADATKEZELÉSE SORÁNA személyes adatok Green-Therm Kft. általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások) vagy az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezéssel. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán. Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén. A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Green-Therm Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. III. ADATFELDOLGOZÓINK A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Vár-köz Kft. (székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 34. fszt. 2. telefon: 06/30 - 3286789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu) végzi. Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója. Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el. IV. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést: 
 • Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: a Green-Therm Kft. megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.

 • Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a Green-Therm Kft. honlapján az alábbi feltételekkel. A Green-Therm Kft. honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A hirdetés időtartama: amíg a megrendelő hirdetés felvételi űrlapon az érintett kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek. A hirdetések URL-je: http://borsodi-ingatlan.hu/ingatlan-kereses/ 
 • Hírlevél szolgáltatás: az Green-Therm Kft. honlapján hírlevél szolgáltatást nyújt, amelyet a szükséges adatok megadása mellett bárki igénybe vehet.

 • eDM levelek: az érintett kérése esetén az Green-Therm Kft. a megjelölt e-mail címre közvetlen levelet küld, amelyben tájékoztatást ad az Green-Therm Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról.

 • Segítő szolgáltatások: az Green-Therm Kft. honlapján többféle, ingatlan-forgalmazással kapcsolatos segítő szolgáltatást nyújt, amelyeket az érintettek külön-külön használhatnak fel, ill. iratkozhatnak fel ezekre.  A hírlevelek és kalkulátorok egy részét a MIOSZ üzemelteti, adatkezelője a MIOSZ a Green-Therm Kft. adatfeldolgozóként jár el ezek esetében. Segítő szolgáltatások: ingyenes hitelügyintézés, állami támogatás ügyfél-elégedettségi nyilatkozatok ingatlanilleték kalkulátor, ingatlanadó kalkulátor (személyi jövedelemadó).

 • Statisztikai adatbázis képzése: a Green-Therm Kft. belső nyilvántartás céljából és ingatlanpiaci elemzések készítése, ill. értékbecslés céljából statisztikai adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá az eladással kapcsolatos adatokból.

 • Álláshirdetés: A Green-Therm Kft. honlapján lehetőség van álláskeresőknek jelentkezni, amennyiben ez külön jelzésre kerül. A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást. ÉrintettKezelt adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaIngatlan tulajdonos (eladó)családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,születési hely és idő,anyja születési neve,lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és számaIngatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzéseInfotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)A megbízás teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 évigIngatlan tulajdonos (eladó)adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím Az ingatlan következő adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.Szükséghez képest azaz ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése.Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése. Az ingatlan adatainak statisztikai adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig. A statisztikai és értékbecslési célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.Vevő,ajánlattevőcsaládi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,születési hely és idő,anyja születési neve,lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és számaIngatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzéseInfotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstől számított 8 évigVevő,ajánlattevőadóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail címIngatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítéseInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évigMegtekintőNév, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail címIngatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítéseInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évigEgyéb érdeklődő, vevőjelöltNév; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: jellege, elhelyezkedése (város/kerület), terület szobaszám, emelet, fűtési mód, legalacsonyabb/legmagasabb árTájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozásaInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklődés esetén az újabb megkereséstől számított legfeljebb 3 évigHirdetőNév, e-mail cím, telefonszámAz ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet),  ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek, hirdetés szövege.Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján. Az ingatlan adatait statisztikai adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni.Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)A megadott adatok közül a nevet, e-mail címet, telefonszámot, a házszámot az Adatkezelő legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig. Az ingatlan fent fel nem sorolt adatait az Adatkezelő statisztikai és értékbecslési célból az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatrögzítéstől számított 10 évig.Hírlevél feliratkozóNév, e-mail címHírlevél szolgáltatás nyújtásaInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig, vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséigeDM levél feliratkozóNév, e-mail címMarketing célú tájékoztató levél küldése.Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)eDM levelekről való leiratkozásig, vagy az eDM szolgáltatás megszűnéséigSegítő szolgáltatás igénybe vevőjeA szolgáltatás jellegétől függően: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke,az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelő beruházások értéke,név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételárae-mail cím, telefonszámA honlapon nyújtott segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideigÁlláshirdetésre jelentkezőA jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám. A jelentkező által esetlegesen magadott: lakcím, születési hely, idő, anyja neve, iskolai végzettség, előző munkahely(ek).Álláspályázatok elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, álláshely betöltéseInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az álláspályázat elbírálásától számított 3 évig.
 A táblázatban használt fogalmak: Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja. Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett. Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését megbízási szerződés megkötése céljából, eladási vagy vételi érdeklődés céljából. Hirdető: olyan érintett, aki az Green-Therm Kft. hirdetési szolgáltatását igénybe veszi. Hírlevél feliratkozó: olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott. eDM levél feliratkozó: olyan érintett, aki az XX Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott. Segítő szolgáltatás igénybe vevője: olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette. Álláshirdetésre jelentkező: a honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.  V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁSA Green-Therm Kft. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja. A MIOSZ kiemelt együttműködő szoftverfejlesztő- és szolgáltató partnere, back office és front office megoldások, valamint a statisztikai adatbázis képzés tekintetében a VÁR-KÖZ Kft. A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai célból a hirdetések és az ingatlanok adatait a Green-Therm Kft. megosztja a MIOSZ-szal a VÁR-KÖZ Kft.-vel, és a MIOSZ együttműködő partnereivel. Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan hirdetője ingatlanközvetítésre irányuló szerződés nélkül – közvetlenül, saját tevékenysége útján - kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe. A MIOSZ adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: http://miosz.hu/adatkezelesi-szabalyzat/ A VÁR-KÖZ Kft. adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.varkoz.hu/page/adatvedelmi_nyilatkozat/ A MIOSZ partereinek listája: http://www.miosz.lc.hu/page/partnerirodakA fentiek alapján a MIOSZ és a VÁR-KÖZ Kft. részére statisztikai adatbázis képzés céljából az alábbi adatok kerülnek továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belső terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fűtési mód; forgalomképesség értékelése (1-10); építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek (kivéve: belső terekről készített képek); eladás időpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, ill. helyrajzi száma.Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze.Az adattovábbítás címzettjeinek elérhetőségei: Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége, székhely/levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefonszám: 06/30 – 3286789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu A Vár – Köz Kft., székhely/levelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 34. fszt. 2., telefonszám: 06/30 – 3286789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu Az adattovábbítás címzettjei a továbbított adatokat kizárólag a fent megjelölt célból kezelhetik. A fentieken túl az Ön adatinak továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni. VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges. VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA A személyes adatok biztonságát a Green-Therm Kft. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.  A Green-Therm Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

  1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.

  2. Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.

  3. Az érintett személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a Green-Therm Kft.

  4. Az érintett személyes adatait akkor is törli a Green-Therm Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

  5. A Szolgáltatás megszűnését követően, a IV. fejezetben meghatározott időtartam elteltével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a Green-Therm Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.

  6. Törlés helyett a Green-Therm Kft. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Green-Therm Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

  7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

  8. A Green-Therm Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A Green-Therm Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A Green-Therm Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Green-Therm Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven). 2. Tájékoztatás

  1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Green-Therm Kft. által a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve a jelen szabályzatban megjelölt elérhetőségeken.

  2. A Green-Therm Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

  1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Green-Therm Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

   3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.  2. Ha a Green-Therm Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 4. Igény bejelentése a Green-Therm Kft.-nél

  1. A Green-Therm Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VIII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére a jelen szabályzat elején jelzett elérhetőségeken van lehetőség. A Green-Therm Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

  2. Tekintettel arra, hogy az érintetti fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, az érintetti fiókon keresztül benyújtott igényeket a Green-Therm Kft.az érintettől érkezett igénynek tekinti.

  3. Amennyiben a XX Kft. az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a XX Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a XX Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha - a XX Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta az érintetti minőségét.

  4. Amennyiben a XX Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

  5. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását. 5. Jogorvoslati lehetőségekBármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu